Máy chạy bộ Hải Phòng

Trang tin tức đánh giá sản phẩm máy chạy bộ tại Hải Phòng

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì?-Bạn có biết!
Giáo dục

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì ?-Bạn có biết!

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì? Và có các từ vựng liên quan đến “Nhân viên”

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì?

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là “records processing staff

Nhân viên xử lý hồ sơ là các nhân viên chuyên giải quyết các công việc có tính chất liên quan đến giấy tờ trong công việc. Thường thì ở các công ty dù lớn hay nhỏ cũng đều có nhân viên xử lý hồ sơ.

Ex:

 • Friend A has been working as a file-handling staff for company B for 5 years – Bạn A đã làm nhân viên xử lý hồ sơ cho công ty B được 5 năm.
 • A file processor’s job is to check papers – Công việc của nhân viên xử lý hồ sơ là kiểm tra giấy tờ.
 • Staff handling records must be very careful at work – Nhân viên xử lý hồ sơ phải thật cẩn thận trong công việc.

 

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì?-Bạn có biết!

Các từ vựng liên quan đến nhân viên

 1. Office Management: Quản trị hành chính văn phòng
 2. Office/Administrative Manager: Nhà quản lý hành chính/ Giám đốc hành chính
 3. Administrative Assistant: Trợ lý hành chính
 4. Information Manager: Trưởng phòng thông tin
 5. Word processing Supervisor: Trưởng phòng xử lý văn bản
 6. Receptionist: Tiếp tân
 7. Mail clerk: Nhân viên thư tín
 8. File clerk: Nhân viên lưu trữ hồ sơ
 9. Stenographer: Nhân viên tốc ký
 10. Typist/Clerk typist: Nhân viên đánh máy
 11. Word processing operator: Nhân viên xử lý văn bản
 12. Secretary: Thư ký
 13. Professional Secretary: Thư ký chuyên nghiệp
 14. Specialized Secretary: Thư ký chuyên ngành
 15. Multifunctional/Traditional/Generalists: Thư ký tổng quát
 16. Junior Secretary: Thư ký sơ cấp
 17. Senior Secretary: Thư ký Trung cấp
 18. Executive Secretary: Thư ký Giám đốc
 19. Word processing specialist: Chuyên viên hành chánh
 20. The Office function: Chức năng hành chính văn phòng
 21. Office work: Công việc hành chính văn phòng
 22. Filing: Lưu trữ, sắp xếp HS
 23. Correspondence: Thư tín liên lạc
 24. Computing: Tính toán
 25. Communication: Truyền thông
 26. Paper handling: Xử lý công văn giấy tờ
 27. Information handling: Xử lý thông tin
 28. Top management: Cấp quản trị cao cấp
 29. Middle management: Cấp quản trị cao trung
 30. Supervisory management: Cấp quản đố
 31. Input Information flow: Luồng thông tin đầu vào
 32. Output Information flow: Luồng thông tin đầu ra
 33. Internal Information flow: Luồng thông tin nội bộ
 34. Managerial work: Công việc quản trị
 35. Scientific management: Quản trị một cách khoa học
 36. Office planning: Hoạch định hành chính văn phòng
 37. Strategic planning: Hoạch định chiến lược
 38. Operational planning: Hoạch định tác vụ
 39. Centralization: Tập trung
 40. Decentralization: Phân tán
 41. Physical Centralization: Tập trung vào một địa bàn
 42. Functional Centralization: Tập trung theo chức năng
 43. Organizing: Tổ chức
 44. Supervisor: Kiểm soát viên
 45. Data entry clerk/Operator: Nhân viên nhập dữ kiện
 46. Intelligent copier operator: Nhân viên điều hành máy in thông minh
 47. Mail processing supervisor: Kiểm soát viên xử lý thư tín
 48. Data processing supervisor: Kiểm soát viên xử lý dữ kiện
 49. Officer services: Dịch vụ hành chính văn phòng
 50. Interdepartmental relationship: Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban
 51. Customers relationship: Mối quan hệ với khách hàng
 52. Professional relationship: Mối quan hệ nghề nghiệp
 53. Controlling: Kiểm tra
 54. Monitoring: Kiểm soát
 55. Strategic control: Kiểm tra chiến lược
 56. Operational control: Kiểm tra tác vụ
 57. Long term/long run/long rage: Dài hơi, trường kỳ
 58. Short term/short run/short rage: Ngắn hạn, đoản kỳ
 59. Mid term/mid run/mid rage: Trung hạn
 60. Administrative control: Kiểm tra hành chính
 61. Operational control: Kiểm tra hoạt động tác vụ 
 62. Scheduling: Lịch công tác phân chia thời biểu
 63. Dispatching/Assignment: Phân công công tác
 64. Directing: Điều hành
 65. Due: Thời hạn/kỳ hạn
 66. Elapsed time: Thời gian trôi qua
 67. Report: Báo cáo
 68. Instruction: Bảng hướng dẫn
 69. Orientation manual: Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc
 70. Office manual: Cẩm nang hành chính
 71. Employee manual/Handbook: Sổ tay nhân viên
 72. Simplifying office word: Đơn giản hóa CV hành chính
 73. Ability: Khả năng
 74. Adaptive: Thích nghi
 75. Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương
 76. Administrator carde/High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao
 77. Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi
 78. Benefits: Phúc lợi
 79. Career employee: Nhân viên chính ngạch/Biên chế
 80. Career planning and development: Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp
 81. Collective agreement: Thỏa ước tập thể
 82. Compensation: Lương bổng
 83. Conference: Hội nghị
 84. Conflict: Mâu thuẫn
 85. Conflict tolerance: Chấp nhận mâu thuẩn
 86. Co-Workers: Người cộng sự
 87. Work distribution chart: Sơ đồ phân phối CV
 88. Job correlation chart: Lưu chuyển đồ
 89. Operation: Hoạt động
 90. Transportation: Di chuyển
 91. Inspection: Kiểm tra
 92. Storage: Lưu trữ
 93. Position: Đặt vào vị trí
 94. Delay: Trì hoãn, chờ đợi
 95. Combined operation: Hoạt động tổng hợp
 96. Private office: Văn phòng riêng
 97. Receiving office: Phòng tiếp khách
 98. Work in process: Công việc đang tiến hành
 99. Tickler folder file: Bìa hồ sơ nhật ký
 100. Ticker card file: Thẻ Hồ sơ nhật ký
 101. Diary/daybook: Sổ tay hay sổ nhật ký
 102. Time schedule: Lịch thời biểu công tác
 103. Daily calendar: Lịch từng ngày để trên bàn
 104. Interruption: Thời gian bị gián đoạn
 105. Uninterrupted: Thời gian ko bị gián đoạn/Thời gian yên tĩn
 106. Handle paperwork accumulation: Giải quyết/Xử lý Hồ sơ Công văn tồn đọng
 107. Dictating machine: Máy đọc
 108. Low pay off items: Những việc lặt vặt không cần thiết
 109. High payoff items: Những việc quan trọng và có lợi
 110. To keep track of sb/sth: Theo sát ai/cái gì
 111. To lose track of sb/sth: Không theo sát ai/cái gì
 112. Plan for periods relaxation: Kế hoạch cho thời gian nghĩ ngơi
 113. Face to face communication: Giao tiếp mặt đối mặt
 114. Telephone Communication: Giao tiếp bằng điện thoại
 115. Communicating with visitors: Giao tiếp bằng điện thoại
 116. Memo of call/Phone call: Mẫu chi nhớ cú điện thoại/ mẫu ghi nhớ tin nhắ
 117. A telephone message form: Mẫu ghi nhớ nhắn tin qua điện thoại
 118. Arrangement of appointments: Sắp xếp các cuộc hẹn
 119. Receiving calls: Nhận điện thoại
 120. Resolution: Nghị quyết

Nhân viên xử lý hồ sơ tiếng anh là gì?-Bạn có biết!

Mong các bạn có thêm thật nhiều kiến thức chuyên môn về Tiếng anh thông qua bài viết này.

Nguồn : https://raovatlamdep.edu.vn/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *