Làm theo tiếng Anh là gì ? Nhân tố gây ra nó là gì?

533

Làm theo tiếng Anh là gì ?. Việc noi gương và làm theo một ai đó đều phải xuất phát từ chữ “tâm” đầu tiên – chúng ta có lòng quyết tâm làm theo và không cần biết hậu quả là gì? Trên thực tế, việc noi gương làm theo ai đó đôi khi cũng có lợi ích và cũng có phần theo hướng tiêu cực.

Bên cạnh đó, việc làm theo những tấm gương tốt cụ thể nhất đó chính là vị lãnh tụ của nước Việt Nam chúng ta – đó là tấm gương về lòng yêu nước, bên cạnh đó còn là một tấm gương sáng. nên việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Vậy thuật ngữ ‘làm theo” có ý nghĩa gì hay khái niệm cụ thể như thế nào đều là điều mà mọi người thực sự rất quan tâm.

Định nghĩa về làm theo

Khi không có sự kiểm soát từ bên ngoài, các cá nhân làm theo hành vi của người khác và gây ra những hành vi tương tự. Mục đích của nó là làm cho hành vi của chính mình giống hoặc tương tự với hành vi của đối tượng bắt chước.

Làm theo tiếng Anh là gì ?

Làm theo có nghĩa là việc bắt chước bằng cách quan sát hành vi của người khác, theo dõi hoặc nỗ lực làm theo như một hình mẫu, làm cho hành vi của mình giống với hành vi của người được bắt chước. Khái niệm làm theo được các nhà tâm lý học coi trọng vào cuối thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, làm theo được coi là bản năng hay xu hướng tự nhiên của con người, sau khi nghiên cứu thực nghiệm, lập luận này đã dần bị lật tẩy. 

Làm theo tiếng Anh là gì ?

Làm theo trong tiếng anh đó là: to imitate / ˈꞮmɪteɪt /

Một số từ liên quan

  • to follow: theo dõi, bắt chước
  • to mimic; impersonate: mạo danh tạo bản sao
  • to make a copy of; reproduce closely: sao chép chặt chẽ
  • to have or assume the appearance of; simulate; resemble: mô phỏng, làm giống 

Một số ví dụ

Her style of painting has been imitated by other artists.

  • Phong cách vẽ tranh của cô đã bị các nghệ sĩ khác làm theo.

Teachers provide a model for children to imitate.

  • Giáo viên đưa ra hình mẫu để trẻ làm theo.

No computer can imitate the complex functions of the human brain.

  • Không máy tính nào có thể bắt chước các chức năng phức tạp của não người.

The students imitated the teacher behind her back.

  • Học sinh bắt chước cô giáo sau lưng.

Những nhân tố ảnh hưởng

Việc làm theo bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như tuổi tác, địa vị và các đặc điểm tương tự. Nói chung, những cá nhân có độ tuổi trẻ hơn, địa vị thấp hơn và các đặc điểm tính cách hoặc đặc điểm sinh lý tương tự có nhiều khả năng tạo ra hành vi bắt chước hơn.

Nguồn: https://raovatlamdep.edu.vn/

Bình luận