giá trị kinh tế và sự hài lòng của bệnh nhân răng

Các thông tin đã đươc lên kế hoạch thành vị trí hiện tại trên miệng, trong đó máng hướng dẫn phẫu thuật được dùng nhiều nhất. Đa số các bác sĩ chọn cách tiếp cận không tạo vạt, chỉ cần rạch một đường nhỏ hay bấm nướu trước khi đặt máng, nếu máng chịu trên xương thì cần lật vạt để đặt máng tiếp xúc trực tiếp với xương. Vài hệ thống máng còn có những ống để khoan xuyên qua ống bằng những mũi khoan có độ sâu được đánh dấu. Việc sử dụng máng sẽ giúp đặt implant dễ dàng hơn đồng thời tôn trọng những cấu trúc giải phẫu và thông số phục hình, giảm việc ghép xương hay nâng xoang, ngoài ra do vị trí cuối cùng của implant chính xác, có thể thực hiện chịu lực tức thì với phục hình đã làm sẵn.

Một tổng quan gần đây đã cho thấy mức độ chính xác chấp nhận được của implant đặt theo sự hướng dẫn của máng, sự sai lệch trung bình chỉ vào khoảng ở điểm bắt đầu khoan và ở chóp implant trên implant được đặt, độ lệch góc khoảng độ, và tất cả các implant đều thành công. Tuy nhiên, các thông tin về biến chứng trong phẫu thuật, biến chứng của implant và phục hình, giá trị kinh tế và sự hài lòng của bệnh nhân chưa rõ cũng như chưa có tổng quan hệ thống nào được thực hiện để thấy sự khác biệt giữa hàm còn và mất răng, hàm trên và dưới khi cùng sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật. Do đó, bài tổng quan này tổng kết những ưu điểm và hạn chế của máng hướng dẫn phẫu thuật trong khi cắm Implant ở hàm mất răng toàn bộ hàm trên. Câu hỏi được đặt ra là: ở những bệnh nhân mất răng toàn bộ hàm trên dung phục hình nâng đỡ bởi implant, liệu sử dụng máng hướng dẫn do vi tính hỗ trợ so với cách phẫu thuật truyền thống có khác nhau về biến chứng phẫu thuật, biến chứng implant.

Nguồn Nha Khoa

comments